lala papa lele lala	
	keke bebe bebe hehe	
	nana haha jeje nana	
	nene hehe nana nene	
	baba mama jaja jaja	
Get a fresh set of passwords